Начална страница

medic

Медицински център “Вива” – с модерен филиал в центъра на гр.Добрич, “Дом на книгата”, четвърти етаж, вход от улица “Страцин”.

Реновирана лаборатория с нова прецизна японска техника. Диагностични пакети специално предназначени да осигурят необходимата Ви лабораторна диагностика, в нейния оптимален размер и според конкретната необходимост (диабет, сърце, бъбреци, черен дроб, щитовидна жлеза и други).

Кабинетът по рентгенова остеометрия е първия регистриран декса скенер в гр.Добрич. Екипът е с многогодишен опит в диагностиката на остеопороза, участвал в национална програма за ограничаване на остеопороза през 2008г. Днес, натрупали богат опит, можем да Ви кажем – Доверете ни се, ние сме тук за да Ви помогнем!

Медицински център “Вива” – късче европейска медицина.


На 10.08.2021 г. подписахме Договор № BG16RFOP002-2.089-0601-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ в размер на 50 000 лева.

Благодарение на това, ние успяхме да преодолеем икономическите последствия от пандемията COVID -19 и да запазим работните места на медицинския персонал. Предоставените средства използвахме за заплати на 6 служителя, които и към настоящия момент работят в центъра.


Клинична лаборатория – получаване на резултати

ca180
Моля, внимателно въведете вашите данни

ЕГН:
Дата:
Парола: