Диагностични пакети

Диагностични пакети

Онлайн проверка на резултати

Вие може да проверите готовите резултати с предоставената Ви парола за достъп до тях.

Разработените диагностични пакети са предназначени да Ви осигурят необходимата лабораторна диагностика в нейния оптимален размер и според конкретната необходимост.

Вива Лаб Макс

цена за всички изследвания 104,50 лева

65 лева

спестявате 39,50 лева

 • Пълна кръвна картина
 • ДКК
 • СУЕ
 • Кръвна захар
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Урея
 • Креатинин
 • Билирубин – общ и директен
 • Пикочна киселина
 • CRP
 • Чернодробни ензими
  • АСАТ
  • АЛАТ
  • ГГТП
 • Холестерол профил
  • холестерол общ
  • триглицериди
  • холестерол HDL+LDL
 • Алкална фосфатаза
 • K
 • Ca
 • Na
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)
 • Фибриноген
 • Креатинин киназа
 • Алфа амилаза

Вива Лаб Стандарт

цена за всички изследвания 58,50 лева

37 лева

спестявате 21,50 лева

 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Кръвна захар
 • Общ белтък
 • Кератинин
 • Урея
 • Пикочна киселина
 • Холестерол общ
 • Триглицериди
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТП
 • CRP
 • Алкална фосфатаза
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Вива Лаб Диабет

цена за всички изследвания 36,00 лева

27 лева

спестявате 9,00 лева

 • Кръвна захар
 • HBA1C
 • Общ Холестерол
 • Триглицериди
 • Креатинин
 • Микроалбуминурия

Вива Лаб Щитовидна жлеза

цена за всички изследвания 39 лева

31 лева

спестявате 8 лева

 • TSH
 • FT4
 • anti – TPO

Вива Лаб Аборт

цена за всички изследвания 30,50 лева

19 лева

спестявате 11,50 лева

 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Кръвна захар
 • Урея
 • WASS
 • Протромбиново време
 • INR
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Вива Лаб Скрининг вторична остеопороза

цена за всички изследвания 30,50 лева

22 лева

спестявате 8,50 лева

 • Пълна кръвна картина
 • Ca
 • Фосфор
 • Ca в урината
 • Алкална фосфатаза
 • СУЕ
 • Креатинин

Вива Лаб Общовъзпалителни

цена за всички изследвания 26 лева

19 лева

спестявате 7 лева

 • Пълна кръвна картина
 • ДКК
 • СУЕ
 • Фибриноген
 • CRP

Вива Лаб Чернодробна функция

цена за всички изследвания 34 лева

24 лева

спестявате 10 лева

 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Триглицериди
 • Билирубин- общ и директен
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • ГГТП
 • Алкална фосфатаза

Вива Лаб Подагра

цена за всички изследвания 20 лева

15 лева

спестявате 5 лева

 • Креатинин
 • CRP
 • СУЕ
 • Пикочна киселина
 • Урея

Вива Лаб Бъбречна функция

цена за всички изследвания 28 лева

19 лева

спестявате 9 лева

 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Общ белтък
 • Албумин
 • Креатинин
 • Урея
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Предоперативен минимум

цена за всички изследвания 71,50 лева

52 лева

спестявате 19,50 лева

 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Кръвна захар
 • Урея
 • Креатинин
 • Общ белтък
 • АСАТ
 • АЛАТ
 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Протромбиново време
 • INR
 • Кръвна група,
 • RH фактор
 • K
 • Na
 • АРТТ
 • Урина (Общо химическо изследване и седимент PH + глюкоза + уробилиноген + билирубин + кетони + белтък + седимент)

Вива Лаб Кардио

цена за всички изследвания 27 лева

17 лева

спестявате 10 лева

 • Пълна кръвна картина
 • СУЕ
 • Кръвна захар
 • Общ холестерол
 • HDL холестерол
 • LDL холестерол
 • Триглицериди

Вива Лаб Липиден профил

цена за всички изследвания 14 лева

8 лева

спестявате 6 лева

 • Общ холестерол
 • Триглицериди
 • HDL холестерол
 • LDL холестерол