Изследване на съня

Хъркате ли?

Хъркането може да е симптом за много по-сериозни проблеми, единият от които Сънна апнея, която, за съжаление, остава масово подценявана и недиагностицирана.

Сънната апнея се характеризира с:

 • умора и сънливост през деня;
 • сутрешно главоболие;
 • често будене нощем;
 • повишено тегло;
 • шумно хъркане;

Какво точно е сънна апнея?

Обикновено мускулите, които контролират горните дихателни пътища, се отпускат по време на сън. Ако се отпуснат прекалено, горните дихателни пътища се стесняват и някои хора започват да хъркат. Ако дихателните пътища се стеснят прекалено много, това може да предизвика затруднения, дори спиране на диша-нето по време на сън – апнея.

Синдромът на обструктивна сънна апнея (ОСА) е най-честото нарушение на дишането, настъпващо по време на сън. Среща се около 2,5 пъти по-често при мъжете. Характеризира се с повтарящи се и продължаващи по-вече от 10 секунди прекъсвания (апнеи) или намалявания (хипопнеи) на дихателния поток по време на сън. ОСА има прогресиращ характер и значително повишава риска от мозъчно-съдови и сърдечно-съдови заболявания.

Отворени дихателни пътищаЧастично блокирани дихателни пътищаБлокирани дихателни пътища

Отворени

дихателни пътища

Частично блокирани

дихателни пътища

Блокирани

дихателни пътища

Имате ли някое от следните оплаквания?

Главните симптоми на ОСА са

 • хъркане свързано със спиране на дишането по време на сън
 • изразена дневна сънливост
 • събуждане със сърцебиене и/или главоболие
 • не отморяващ сън
 • събуждане с чувство на задушаване и паника
 • сутрешна умора
 • покачване на телесна маса без промяна в хранителния режим

Хъркането може да бъде много силно, като неговата интензивност се увеличава с повишаване на теглото и употребата на алкохол вечерно време.

Как се диагностицира?

В специализирана лаборатория за изследване на нарушения по време на сън. Ако имате съмнение за обструктивна сънна апнея, моля обърнете се към специалисти по нарушения на съня на посочените телефони.

Защо е необходимо лечение?

Последните проучвания сочат, че сънната апнея може да доведе до много сериозни заболявания. Ако не се лекува, ОСА е сериозен рисков фактор и допринася за повишено кръвно налягане, сърдечни заболявания, инсулт, диабет, депресия.

Последствията от не лекуваната ОСА са краткосрочни и дългосрочни. Към краткосрочните последствия спадат изразена дневна сънливост, раздразнителност, депресия и тревожност, главоболие, нарушения в концентрацията и вниманието, сексуална дисфункция, проблеми в брака, нарушено качество на живот. 15-20% от всички автомобилни катастрофи се дължат на заспиване на волана, част от което е в следствие на ОСА. Сънната апнея повишава риска от внезапна смърт по време на сън.

Сериозни рискове за здравето ви

Дългосрочните последствия от нелекуваната обструктивна сънна апнея са артериална хипертония, сърдечни заболявания, нарушен глюкозен толеранс, когнитивен дефицит, исхемичен мозъчен инсулт.

Около половината от пациентите с ОСА страдат от артериална хипертония. Около 50% от пациентите с артериална хипертония развиват обструктивна сънна апнея. Пациентите с умерена и тежка степен на ОСА имат статистически значим повишен риск за нарушения на сърдечния ритъм.

Наднорменото тегло е както рисков фактор, така и по-следствие от нелекуван синдром на ОСА. Обструктивната апнея е една от основните причини за развитието на метаболитен синдром – наднормено тегло, захарен диабет, а наличието на последния води до задълбочаване на дихателните нарушения по време на сън.

Установено е, че ОСА е независим рисков фактор за мозъчен инсулт и повишава 2-2,5 пъти риска от него. Около половината от пациентите, които преживяват исхемични мозъчни инсулти или транзиторни исхемични атаки страдат от дихателно нарушение по време на съня. Около 30% от пациентите с хронични белодробни заболявания развиват на различен етап и ОСА.

ОСА се среща също и при деца, като доминира около четвъртата година и често е свързана с хипертрофия на сливиците. Като следствие от нея се отбелязват поведенчески проблеми, ниска училищна успеваемост, нарушение в растежа.

Може ли да бъде лекувана? Как?

Добрата новина е, че можете да направите нещо.

Има няколко възможности за терапия, която може да обсъдите с лекаря си, като преди това сте диагностициран/а от лекар занимаващ се с нарушения на съня. Терапията, която се счита за златното стандартно лечение за ОСА, се нарича терапия с продължително позитивно въздушно налягане.

Има много ефективен и широко разпространен начин за лечение на обструктивната сънна апнея (ОСА), наречен терапия с продължително позитивно въздушно наляга-не. Чрез специален апарат внимателно се доставя въздух под налягане по маркуч през малка маска.

Това наляганe подържа горните дихателни пътища отворени и предпазва от спиране на дишането по време на сън – апнея.

Това лечение не включва лекарства или оперативна намеса, а помага на стотици хиляди хора по света да се радват на здравословен сън и живот. Много от тях усещат подобрение бързо – често още при първата нощ на употреба.

Как работи терапията с позитивно въздушно налягане?

Основната идея, на която е базирана терапията, е елементарна. За да се предотврати това, се използва регулиран поток от въздух под налягане, който държи дихателните пътища отворени и предотвратява апнеята. Въздухът се генерира от малък уред и се предава към маска, която носите, докато спите.

Ако дишате въздуха от уреда при налягане, определено от лекар специалист, трябва да можете да спите без смущения от апнея.

Терапията с позитивно въздушно налягане

Международно използван тест Епуърт скала за сънливост (брошура в PDF формат)

ApneaLinkAir – устройство за тестване на съня в домашни условия (брошура в PDF формат)